Viltvårdarns Anja
Mentaltestad 000805 av Rolf Johansson.
Mentala egenskaper Bedömning 1) Värdetal Poäng
I. Tillgänglighet (koeff. 15) Tillgänglig, öppen X
3
45
Mindre tillgänglig  
2
 
Överdrivet tillgänglig  
+1
 
Reserverad  
-1
 
Aggresiv  
-2
 
Lömsk  
-3
 
II. Kamplust, jakt (koeff. 8) Stor X
3
24
Måttlig  
2
 
Mycket stor  
+1
 
Liten  
-1
 
Obetydlig  
-2
 
Obefintlig  
-3
 
III. Kamplust, social (koeff. 6) Måttlig X
3
18
Stor  
2
 
Liten  
+1
 
Mycket stor  
-1
 
Obetydlig  
-2
 
Obefintlig  
-3
 
IV. Temperament (koeff. 10) Livlig X
3
30
Mindre livlig  
2
 
Mycket livlig  
+1
 
Impulsiv  
-1
 
Något slö  
-2
 
Slö  
-3
 
V. Skärpa (koeff. 5) Måttlig utan kvarstående aggressivitet  
3
 
Stor utan kvarstående aggressivitet  
2
 
Liten utan kvarstående aggressivitet X
+1
5
Obetydlig utan kvarstående aggressivitet  
-1
 
Måttlig med kvarstående aggressivitet  
-2
 
Stor med kvarstående aggressivitet  
-3
 
VI. Försvarslust (koeff. 5) Måttlig  
3
 
Stor  
2
 
Liten X
+1
5
Mycket stor  
-1
 
Obetydlig  
-2
 
Obefintlig  
-3
 
VII. Nervkontstitution (koeff. 35) Nervfast  
3
 
Relativt nervfast X
2
70
Nervösa tendenser  
+1
 
Något nervös  
-1
 
Nervös  
-2
 
Höggradigt nervös  
-3
 
VIII. Hårdhet (koeff. 8) Måttligt hård  
3
 
Något vek  X
2

 16

Hård  
+1
 
Vek  
-1
 
Mycket vek  
-2
 
Mycket hård  
-3
 
IX. Dådkraft (koeff. 8) Mycket stor  
3
 
Stor X
2
16
Måttlig  
+1
 
Liten  
-1
 
Obetydlig  
-2
 
Obefintlig  
-3
 
X. Skottfasthet Skottfast X
+
 
Skottberörd  
-
 
Skotträdd  
-
 
Hund som erhållit +100 poäng samt lägst värdetalet +1 i vardera I. Tillgänglighet och VII. Nervkonstitution, -1 i V. Skärpa samt är skottfast, skall godkännas i mentaltest. Summa
Minskningstal (+ - )
Slutpoäng
229
0
229

1) Bedömd egenskap. Markerad med X.

Tillbaka