Sekretesspolicy för PROCOTsmart Smart-enheter

Välkommen ombord!

Så du har köpt vår PROCOTsmart enhet hårdvara och börjar använda PROCOTsmart enheten programvara och alla dess funktionaliteter! All information du delar med oss (t.ex. för att skapa ett PROCOTsmart-konto) kommer att hjälpa oss att förse dig med tjänster som rör PROCOTsmart-enhet och för att förbättra dem för att göra dem ännu bättre. Vi förklarar här våra sätt att samla in och använda information, och hur vi skyddar din integritet. I denna sekretesspolicy betyder "personuppgifter" information som kan användas för att identifiera en individ, antingen enbart från den informationen, eller från den informationen och annan information som vi har tillgång till om den personen. Vi samlar in både personliga och icke-personliga data för att möjliggöra och underlätta bästa möjliga användarupplevelse.

Vilken information samlas in och hur använder vi den?

Typer av personuppgifter som samlas in

Så här används Personuppgifterna

Annan information

Vi använder statistiska uppgifter som inte specifikt identifierar dig (icke-personuppgifter) för att hjälpa till i vår verksamhet och förbättra våra produkter och tjänster och ger en bättre användarupplevelse för dig. Här är några av de icke-personuppgifter vi kan samla in och hur vi använder dem:

Du har kontroll över din information!

Vi inser att integritetsfrågor skiljer sig från person till person. Därför ger vi exempel på sätt vi gör tillgängliga för dig att välja att begränsa insamling, användning, utlämnande eller behandling av dina personuppgifter och styra dina sekretessinställningar, såsom att styra inställningarna under användarupplevelsens förbättringsprogram, Positioneringsåtkomstfunktioner och ditt PROCOTsmart-konto.

Åtkomst, uppdatering eller korrigering av dina personuppgifter

Återkallande av samtycke

Vem delar vi din information med?

Såvida vi inte berättar för dig i denna sekretesspolicy kommer vi att hålla din personliga information konfidentiell. Vi kan lämna ut dina personuppgifter vid tillfälle till tredje part för att kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster som du har begärt. Vissa av dessa tredje parter kan vara belägna utanför ditt hemland.

Upplysningar kan omfatta de scenarier som anges i detta avsnitt nedan. I varje fall som beskrivs i detta avsnitt kan du vara säker på att PROCOTsmart endast kommer att dela dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke. Du bör veta att när PROCOTsmart delar dina personuppgifter med en tredje part under alla omständigheter som beskrivs i detta avsnitt, kommer PROCOTsmart att se till att den tredje parten omfattas av praxis och skyldigheter att följa relevanta dataskydds- och sekretesslagar i ditt land. PROCOTsmart kommer att avtalsmässigt säkerställa att eventuella utländska tredjepartsleverantörer följer de sekretessstandarder som gäller i din jurisdiktion i hemmet.

Offentliggörande till Företag i PROCOTsmart-koncernen och Tjänsteleverantörer från tredje part

Utlämnande till andra

PROCOTsmart kan lämna ut dina personuppgifter utan ytterligare samtycke om det krävs eller tillåts enligt lag i följande fall:

Information som inte kräver samtycke

Säkerhetsskydd för information

Vi är fast beslutna att se till att dina personuppgifter är säkra. För att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande eller andra liknande risker har vi satt in rimliga fysiska, elektroniska och ledande förfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar in. Vi har satt in följande säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att slå vakt om dina personuppgifter:

Informationssäkerhet är mycket viktigt för oss. Vi kommer att vidta alla praktiskt genomförbara åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Genom våra skyddsåtgärder ovan, särskilt krypterad lagring och överföring, är dina data så säkra som de kan vara. Vissa uppgifter om krypterade data kan inte nås av någon förutom av dig.

När denna integritetspolicy gäller

Vår sekretesspolicy gäller inte för produkter och tjänster som erbjuds av en tredje part. PROCOTsmart produkter och tjänster kan omfatta tredje parts produkter eller tjänster. När du använder sådana produkter eller tjänster kan de också samla in dina uppgifter. Av denna anledning föreslår vi starkt att du läser den tredje partens sekretesspolicy som du har tagit tid att läsa vår. Vi ansvarar inte för och kan inte kontrollera hur tredje part använder personuppgifter som de samlar in från dig. Vår sekretesspolicy gäller inte för andra webbplatser som är länkade från våra tjänster.

Minderåriga

Vi anser att det är föräldrarnas ansvar att övervaka sina barns användning av våra produkter och tjänster. Trots det är det vår policy att inte kräva personuppgifter från minderåriga eller erbjudande att skicka något reklammaterial till personer i den kategorin. PROCOTsmart söker eller avser inte att söka ta emot några personuppgifter från minderåriga. Skulle en förälder eller vårdnadshavare ha anledning att tro att en minderårig har lämnat uppgifter till PROCOTsmart med personuppgifter utan deras föregående samtycke, vänligen kontakta oss för att säkerställa att personuppgifterna tas bort och avregistrera dem från någon av de tillämpliga PROCOTsmart-tjänsterna.

Uppdateringar av sekretesspolicyn

Vi håller vår integritetspolicy under regelbunden granskning. Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna på alla PROCOTsmarts webbplatser, så att du kan vara medveten om den information vi samlar in och hur vi använder den. Sådana ändringar i vår integritetspolicy ska gälla från den tidpunkt då vi lägger upp samma på PROCOTsmart-webbplatserna. Din fortsatta användning av produkter och tjänster på webbplatserna, mobiltelefoner och/eller någon annan enhet kommer att tas som godkännande av den uppdaterade sekretesspolicyn. Vi kommer att söka ditt färska samtycke innan vi samlar in mer personuppgifter från dig eller när vi vill använda eller lämna ut dina personuppgifter för nya ändamål.